BIOTEHGEN – Centrul de Biotehnologii Microbiene

Microbiologie, Biochimie, Biotehnologie, Protectia mediului

Programul de Învătare pe tot Parcursul Vietii (LLP)Program coordonat de ANPCDEFP (AGENTIA NATIONALA PENTRU PROGRAME COMUNITARE IN DOMENIUL EDUCATIEI SI FORMARII PROFESIONALE)

Programul Transversal-Actiunea cheie 1.1.
Vizite de studiu pentru specialisti în educatie si formare profesionalăVizita nr.36 - Learning by doing, the road to achievement
Institutia organizatoare : Maison Familiale Rurale du Périgord Noir
Localitatea si tara : Salignac-Eyvigues, Franta
Perioada : 6.02.2012-10.02.2012

Participant : Dr. Matei Florentina-coordonator formare

Obiectivele vizitei: asimilarea de metode inovative de educatie ce pot conduce la o insertie pe piata muncii mai eficientă a tinerilor, precum si a modalitătilor prin care se pot forma retele (parteneriate) între scoală, asociatii profesionale si potentiali angajatori ai beneficiarilor formării.

Impact:
" Ca urmare a participării la vizita de studiu mi-am însusit metode si tehnici alternative utilizate în formarea profesională ce pot fi transferate în cadrul departamentului nostru de formare, metode prezentate de către institutia gazdă (MFR Salignac).
" De asemenea, am constientizat faptul că integrarea mobilitătilor/plasamentelor (de tipul celor din cadrul programului Leonardo da Vinci) este benefică în cadrul programelor de formare, aducând o reală plus-valoare acestora, institutia gazdă si partenerul bulgar prezentând o vastă experientă în acest domeniu.
" Un alt punct de vedere important a reiesit din experienta participantului din Germania, care a evidentiat importanta consilierii în carieră a tinerilor imediat după implinirea vârstei de 15 ani.
" O concluzie importantă a schimbului de idei, a fost aceea că este necesară o alegere mult mai atentă a formatorilor, care să detină atât abilităti pedagogice, cât si cunostinte si experientă dovedită în domeniul în care se realizează formarea.

Valorificarea rezultatelor:
" La nivel institutional, formarea alternativă si integrarea mobilitătilor în programele de formare vor fi inserate în strategia de dezvoltare a departamentului de educatie si formare.
" De asemenea, modulele si cursurile de formare vor fi propuse în relatie directă cu cerintele de pe piata muncii, iar recrutarea formatorilor va tine cont de aceste cerinte si de experienta acestora în domeniu.
" Prin intermediul partenerului german, se va initia un proiect de transfer de bune practici în domeniul consilierii în carieră a tinerilor, dar si al adultilor.
" Ne propunem să lărgim paleta partenerilor economici- potentiale institutii gazdă de derulare a modulelor practice de formare.
" În acelasi timp, institutia din care fac parte se va implica în proiecte viitoare de formare si mobilităti (Leonardo da Vinci) alături de parteneri prezenti în aceeati vizită de studiu (Germania, Belgia, Bulgaria, Estonia, Franta, Italia).

Linkuri utile :
http://www.llp-ro.ro/td=54
http://www.mfrperigordnoir.com/
Prezentare Matei Florentina
Comunicatul Helsinki cu privire la VET

Galerie foto: